UDDANNELSE

En jungiansk trænet analytiker er gennem teori og praksis specielt trænet i at arbejde psykoterapeutisk.

Den jungiansk trænede analytiker (IAAP) har gennemgået en 6-årig uddannelse med fokus rettet mod psykoterapi. Uddannelsen består af: 675 timers teori med særlig relevans for det psykoterapeutiske arbejde (se evt. Jung-instituttets hjemmeside for en uddybning), 150 timers gruppe supervision, 100 timers individuel supervision, 300 timers egenterapi.
Uddannelsen holder en høj standard, den er internationalt anerkendt og uddannelsen opfylder  alle de krav, der stilles, til socialministeriets nye evaluering af psykoterapeut- uddannelserne.

Dertil kan føjes, at der i den jungianske psykologi er to indfaldsvinkler til forståelse af den menneskelige psyke. “Den ene er den kliniske, som handler om diagnosticering samt teorier om strukturen og dynamik i psyken. Den anden er den symbolske, som kommer til udtryk i fantasier og drømme, i eventyr og myter, i en del kunst og litteratur samt i visse rituelle handlinger. Den første repræsenteres af psykiatri og klinisk psykologi, den anden af de humanistiske fag. Begge dele er lige vigtige i psykoterapi. Derfor er begge områder repræsenteret som akademisk baggrund bland jungianske analytikere”. (Citat fra Jung-hjemmesiden)