NR 2. MAGTENS FORKLÆDNINGER

’Jeg har mere magt end du har’ – relationen kan optræde i mange forklædninger:

  • Hvem kender ikke typen, der hele tiden taler, uafbrudt og i et væk, så samtalen forsvinder og den anden reduceres til at være tilhører til den andens talestrøm. Måske man får lov at indskyde en bemærkning hist og her, men indflydelse på samtalens retning og indhold har man ikke. Det afgøres af den anden og den andens talestrøm.
  • Hvem kender ikke typen, der hele tiden afbryder. Man er i gang med at sige noget, forsøger at udfolde et synspunkt eller fortælle en begivenhed og knap er man kommet i gang, så afbrydes man af den anden, der overtager med sin egen beretning, og man sidder der uforløst, overmandet, sat ud af samtalen.
  • Hvem kender ikke typen, der altid tager den dominerende rolle og sætter dagsordenen – synger højest og insisterende med på fødselsdagssangen, bestemmer hvor i haven man skal sidde, eller hvor man skal campere.
  • Hvem kender ikke den type, der i en samtale eller diskussion insisterer på synspunkter ad absurdum, bare fordi vedkommende vil have ret, ikke vil give sig og slet ikke mødes i et kompromis.
  • Hvem kender ikke typen, hvor man kan få oplevelsen af at en ganske almindelig samtale eller et ganske almindeligt samvær udvikler sig til en konkurrence; et hyggeligt spil kort kan blive til et spørgsmål om at vinde, og hele spillet kan ændre karakter og form for det eneste det drejer sig om er at vinde.
  • Hvem kender ikke typen, der altid er fremme i skoene. Man skal til planlægningsmøde, hvor meningen er, at man sammen skal planlægge en begivenhed eller andet. Hvem kender ikke typen, der ankommer til mødet og har planlagt tingene på forhånd, eller tænkt scenarierne igennem. Det åbne rum, hvor den fælles skabelse kan folde sig ud, forsvinder, og mødet udvikler sig til en kamp om at få andre synspunkter end de planlagte bragt i spil. Et møde præget af kontrol og dominans.
  • Hvem kender ikke typen, der lader sig opvarte. Lader sig frokosten servere af ægtefællen, højlydt beder om the tværs over bordet, eller efterlader sin tallerken på middagsbordet, så andre må bære ud.

Magt optræder i mange former og mange grader, fra de mindre og mere subtile magtdemonstrationer, der måske også kan forklares på anden vis, til de mere alvorlige og særdeles indgribende. Men magt kan jo også forme sig som noget andet, som evnen til at sætte ting i værk. Magt kan både optræde som ’magt over’, den form for magt der skaber asymmetriske magtrelationer og magt kan optræde som ’magt til’, som evnen til at sætte noget i værk. Det vil næste blog udfolde.

Velkommen tilbage om en uge